ON HE D'ANAR ?
GENERAL

GESTIÓ TRIBUT└RIA
Aigua potable de Santa Margalida.
Consultes d'IAEs
Gestions Informàtiques
cadastra
Padró de vehicles
Autoliquidacions per matriculacions de vehicles
Padró de fems
Padró de clavegueram
Padró de guals
Padró d'habitants i cens electoral.

INTERVENCIÓ
Remissió de factures
Gestions d'intervenció
MatrÝcula Escola de Música
Mercat de Santa Margalida
Tresoreria

SECRETARIA
Consultar anuncis, BOIBs, BOEs,...
Compulsació de Documents
Gestions de Secretaria
Consultar Plens, comissions de govern...
Parlar amb el secretari

CULTURA
Consultes de l'Arxiu Municipal o Parroquial.
Normalització lingüística.
Patrimoni, hist˛ria i cultura del municipi
Festes i actes culturals
Consulta i ˙s de la biblioteca, CDs, vÝdeo...
Borsa de feina

OFICINES CAN PICAFORT
Mercat de Can Picafort
Informació turística
Policia Local

JUTJAT DE PAU
Certificats de naixement, matrimoni o defunció
Llibres de familia
Altres gestions del Jutjat

Parlar amb el jutge