lavila.org  

   Resultats del debat: Novembre 2002 - Gener 2003

Hi sortirà guanyant el terme de Santa Margalida amb la compra de la finca de Son Real per part del Govern de les I.Balears?

Estadística:
S'han realitzat 111 vots, 85 dels quals troben que la compra de Son Real afavorirà al terme municipal de Santa Margalida, mentres que 20 votants troben que no.Podeu consultar les opinions deixades per la gent sobre el tema que tractàrem el passat mes a la següent direcció:
www.lavila.org/debat/sonreal/guestbook.html