EL NOSTRE CENTRE*** ELEONOR BOSCH***

 Eleonor Bosch, nascuda a Ciutat de Mallorca, exercí el magisteri a Santa Margalida amb una dedicació exemplar. Diverses generacions d'alumnes la recorden com una mestra que a més d'impartir les matèries del programa d'ensenyament s'ocupà de transmetre els fonaments de la dignitat i de la tolerància humanes. A la seva capacitat intel.lectual i solidesa ètica s'hi afegia una enorme sensibilitat artística. Es lliurà intensament a motivar envers l'estudi els més humils, els que no tenien accés a la cultura. Encara que hauria pogut aconseguir un trasllat, no se'n volgué anar mai de Santa Margalida, on va estar-s'hi fins a la mort.

 

Els nins i nines del C.P. Eleonor Bosch estan distribuïts per cicles.

Els d'educació infantil (3, 4 i 5 anys) estan a un altre edifici ( L'escola vella)

El primer cicle de Primària (1r i 2n) ocupen la planta baixa de l'escola Eleonor Bosch

 

Segon i tercer cicle (3é , 4t, 5è i 6è) ocupen el pis superior de l'escola

 Quan acaben la primària tenen com a zona preferent l'institut l'IES deSanta Margalida

 

HORARI NINS I NINES

L'horari de classes és de jornada partida de 9 a 12'30 i de 15 a 16'30 d'octubre a maig . El setembre i juny la jornada és continuada de 9 a 14.

Hi ha un servei de menjador d'octubre a maig.

També hi ha servei de transport escolar per els nins de Son Serra

 

HORARI DE VISITES

Visites tutors/tutores els dimecres de 12'30 a 13'30

Visites concertades: els professor/a tutor/tutora i la direcció del centre facilitaran als pares/mares, horaris flexibles, prèviament concertats.