empreses home

SUVENCIONS GOVERN BALEAR 2002-2003 /// ACTUALITZACIÓ 1/4/01
Correu Electrònic
Subvenció per a: Organitzacions amb finalitat europea
Ajudes per a les organitzacions no-governamentals amb finalitat europea
Fins 01/03/2001
Subvenció per a: Tit. o benef. del Règ. Especial de la Seg. dels Funcionaris Civils de l'Estat
Ajudes de protecció social i sanitària: programa d' atenció a persones majors: Ajudes per estades a residències assistides
Fins 08/11/2001
Subvenció per a: Tit. o benef. del Règ. Especial de la Seg. dels Func. Civils de l'estat
Ajudes de protecció social i sanitària: Programa d'atenció a persones majors: Ajudes per assistència a centres de dia.
Fins 08/11/2001
Subvenció per a: Tit. o benef. del Règ. Especial de la Seg. dels Func. Civils de l'estat
Ajudes de protecció social i sanitària: Programa d'atenció a persones majors: Ajudes per suport domiciliari.
Fins 08/11/2001
Subvenció per a: Tit. o benef. del Règ. Especial de la Seg. dels Func. Civils de l'estat
Ajudes de protecció social i sanitària: Programa d'atenció a persones amb discapacitat
Fins 08/11/2001
Subvenció per a: Tit. o benef. del Règ. Especial de la Seg. dels Funcionaris Civils de l'Estat
Ajudes de protecció social i sanitària: Programa d'atenció a persones drogodependents
Fins 08/11/2001
Subvenció per a: Lectors d'espanyol
Ajudes per als lectors d'espanyol a Universitats de Barbados, Filipines, Jamaica, Índia, Malàisia i Trinitat i Tobago
Fins 13/02/2001
Subvenció per a: Empreses, Centres d'investigació i Universitats
Millora d'accés a les infraestructures d'investigació
Fins 15/02/2001
Subvenció per a: Confraries de Pescadors i organitzacions pesqueres
Subvencions per bonificar el tipus d'interès dels préstecs de recolzament al sector pesquer: obres de millora mediambientals, infraestructures i equipaments portuaris
Fins 15/03/2001
Subvenció per a: Entitats sense ànim de lucre, organitzacions intergovernamentals, autoritats nacionals, regionals o locals, operadors del sector públic, organitzacions del sector privat i la societat civil
Programa sobre boscos tropicals i altres boscos de països en via de desenvolupament i programa " Medi ambient dels països en via de desenvolupament"
Fins 27/03/2001
Subvenció per a: Entitats privades sense ànim de lucre
ajudes per a la realització de projectes de cooperació al desenvolupament
Fins 28/02/2001
Subvenció per a: Tit. o benef. del Règ. Especial de la Seg. dels Funcionaris Civils de l'Estat
Ajudes de protecció social i sanitària: Programa d'atenció a malalts psiquiàtrics crònics
Fins 28/11/2001
Subvenció per a: Titulars d' explotacions agràries
Subvencions per bonificar el tipus d' interès dels préstecs de recolzament a les explotacions agràries
Fins 31/01/2001
Subvenció per a: Els titulars d'explotacions agràries
Ampliació del període de bonificació d'interessos dels préstecs a les explotacions afectades per la sequera.
Fins 31/01/2001
Subvenció per a: Entitats públiques i privades de l'Espai Econòmic Europeu (EEE)
Projectes de demostració de programes i serveis de filtrat
Fins 31/05/2001
Subvenció per a: Propietaris d'animals afectats per la malaltia
Ajudes compensatòries per la llengua blava
Fins 31/05/2001
Subvenció per a: Empreses, Centres d'invetigació i Universitats
Accions d'IDT: INCO Països d'economia emergent i industrialitzats
Fins 16/10/2002
Subvenció per a: Empreses, Centres d'invetigació i Universitats
Accions d'IDT:Ajuda a la participació en conferències(INCO)
Fins 16/11/2002
Subvenció per a: Empreses, Centres d'invetigació i Universitats
INCO Consolidació internacional invetigació comunitària( INCO MED & INCO DEV)
Fins 16/11/2002
Subvenció per a: Administracions locals
Programa Asia-Urbs
Fins 15/06/2001
Subvenció per a: Federacions i associacions de jubilats, pensionistes i persones majors
Ajudes dirigides a les federacions i associacions de jubilats, pensionistes i persones majors de les Illes Balears.
Fins 31/03/2001
Subvenció per a: Entitats de la Unió Europea i de l'Espai Econòmic europeu
Any europeu de les llengües
Fins 15/02/2001
Subvenció per a: Corporacions locals o entitats dependents.
Subvencions per a la realització d'estudis de mercat i campanyes de promoció de col.locació local.
Fins 31/12/2001
Subvenció per a: Corporacions locals o entitats dependents.
Subvencions per als Agents de Col·locació i Desenvolupament Local.
Fins 31/12/2001
Subvenció per a: Societats promotores de projectes I+E.
Subvencions per a Investigació + Ocupació (I+E)
Fins 31/12/2001
Subvenció per a: Ciutats i municipis, associacions territorials,i les autoritats locals d'estats membres de la Unió Europea
Agermanament de ciutats
Fins 10/08/2001
Subvenció per a: PIMES
FOMENT DE LA INNOVACIÓ I DE LA PARTICIPACIÓ DE LES PIMES A LA UE
Fins 18/04/2001
Subvenció per a: Promotors i particulars
Pla de vivenda 1998-2001
Fins 31/12/2001
ACTUALITZACIÓ 1/4/2001
Subvenció per a: Persones físiques o jurídiques. Ajudes per a la millora de la transformació i comercialització de productes agraris i silvícoles
Fins 20/06/2001

Subvenció per a: Ajuntaments de municipis de la Serra de Tramuntana. Ajudes econòmiques als ajuntaments de la Serra de Tramuntana per a l'any 2001
Fins 23/04/2001

Subvenció per a: Entitats sense ànim de lucre promotores de col·legis majors. Ajudes a entitats sense ànim de lucre per a la construcció d'immobles per a col·legi major universitari
Fins 07/04/2001

Subvenció per a: Empreses del sector editorial. Ajudes per al foment de l'edició de llibres espanyols per a les biblioteques públiques
Fins 07/05/2001

Subvenció per a: Empreses del sector editorial. Ajudes per al foment de la traducció i edició entre les llengües oficials espanyoles d'obres d'autors espanyols
Fins 07/05/2001

Subvenció per a: Empreses del sector editorial. Ajudes per al foment de l'edició de llibres espanyols per a les biblioteques públiques
Fins 07/05/2001

Subvenció per a: Persones físiques o jurídiques de caràcter públic o privat. Ajudes per a la diversificació de les activitats a l'àmbit agrari
Fins 11/04/2001

Subvenció per a: Persones físiques o jurídiques de caràcter públic o privat. Ajudes per a la protecció del medi ambient en connexió amb la conservació del paisatge i l'economia agrària i forestal, així com amb el benestar dels animals
Fins 11/04/2001

Subvenció per a: Entitats privades sense ànim de lucre. Ajudes per dur a terme projectes de cooperació amb el poble sahrauí
Fins 11/05/2001

Subvenció per a: Mutualistes de Muface. Ajudes per a l'adquisició d'habitatges per part dels mutualistes de MUFACE
Fins 15/11/2001

Subvenció per a: Empreses productores inscrites al Registre d'Empreses Cinematogràfiques. Ajudes per a la participació i promoció de pel·lícules seleccionades a Festivals Internacionals.
Fins 15/11/2001

Subvenció per a: Empreses mercantils privades i institucions sense ànim de lucre. Ajudes a empreses i institucions sense ànim de lucre, editores de revistes de cultura
Fins 17/04/2001

Subvenció per a: Empreses del sector editorial. Ajudes per a la promoció del llibre espanyol a Amèrica
Fins 21/05/2001

Subvenció per a: Empreses del sector editorial. Ajudes per a la traducció i edició d'obres literàries o científiques d'autors espanyols
Fins 30/04/2001

Subvenció per a: Persones i entitats sense ànim de lucre així com empreses privades. Subvencions per donar suport al programa de normalització lingüística de 2001.
Fins 03/04/2001

Subvenció per a: Les APIMA i les AA. Ajudes per a fomentar l'associacionisme de pares i mares d'alumnes (APIMA) i d'alumnes (AA), corresponents a l'exercici de 2001
Fins 08/04/2001

Subvenció per a: Ajuntaments, les associacions d'agricultors i ramaders i les associacions de criadors d'animals. Ajudes per a la celebració de certàmens ramaders i fires agràries.
Fins 30/04/2001

Subvenció per a: Aspirants i els membres dels cossos de policies locals i de la resta de personal dels serveis d'emergència. Ajuts econòmics en matèria de formació professional dels policies locals i de la resta de personal dels serveis d'emergència
Fins 30/11/2001

Subvenció per a: Persones físiques i jurídiques. Ajudes amb finalitat estructural en el sector de la pesca, per a la comercialització i transformació dels productes de la pesca i l'aqüicultura, així com per a l'equipament de ports.
Fins 31/12/2001

Subvenció per a: Persones físiques o jurídiques. Ajudes amb finalitat estructural en el sector de la pesca, per a la construcció i modernització de vaixells pesquers.
Fins 31/12/2001

Subvenció per a: Militars de carrera i militars professionals de tropa i marineria. Ajudes per a la compra d'habitatges per als membres de les Forces Armades.
Fins 02/04/2001

Subvenció per a: Federacions Esportives Espanyoles. Subvencions a Federacions Esportives Espanyoles per a futures seleccions espanyoles per a l'any 2001
Fins 02/04/2001

Subvenció per a: Federacions Esportives Espanyoles reconegudes pel Consell Superior d'Esports. Subvencions a Federeacions Esportives Espanyoles per detecció de Talents Esportius per a l'any 2001
Fins 02/04/2001

Subvenció per a: Creu Roja, ONG i entitas socials. Subvencions per a la realització de programes de cooperació i voluntariat social.
Fins 17/04/2001

Subvenció per a: ONG, Institucions i entitats públiques o privades espanyoles i estrangeres sense ànim de lucre. Ajudes per a la realització d'activitats dirigides a la divulgació, promoció i defensa dels drets humans.
Fins 31/10/2001

Subvenció per a: Sector de la pesca. Ajudes amb finalitat estructural en el sector de la pesca, per a la promoció i recerca de noves sortides comercials i accions realitzades pels professionals
Fins 31/12/2001

Subvenció per a: Pescadors. Ajudes amb finalitat estructural en el sector de la pesca, per a l'adopció de mesures de caràcter socioeconòmic.
Fins 31/12/2001

Subvenció per a: Persones físiques o jurídiques titulars de vaixells pesquers. Ajudes per a la pesca costanera artesanal.
Fins 31/12/2001

Subvenció per a: Seran beneficiaris dels ajuts les persones, físiques o jurídiques, titulars de vaixells pesquers. Ajudes per a la paralització de l'activitat pesquera
Fins 31/12/2001

Subvenció per a: Alumnes que cursin estudis de música i dansa, alumnes que cursin estudis de teatre i d'arts escèniques, associacions musicals, escoles de música i dansa de titularitat privada i escoles municipals de música i dansa. Subvencions per donar suport a actuacions educatives en matèria de música, dansa i teatre.
Fins 27/03/2001

Subvenció per a: Microempreses del sector del comerç i del sector de serveis. Subvencions a les empreses dels sectors comercials i de serveis
Fins 30/04/2001

Subvenció per a: Associacions empresarials, centrals sindicals i les seves respectives federacions. Entitats públiques i privades sense ànim de lucre, excepte les administracions públiques. Ajudes per a la realització d'activitats de foment en els sectors comercials i de serveis
Fins 30/09/2001

Subvenció per a: Petites i mitjanes empreses (PIME) de caràcter industrial. Ajudes a empreses industrials
Fins 30/09/2001

Subvenció per a: Entitats locals i altres entitats de dret públic i privat. Ajudes a entitats locals i altres entitats de dret públic i privat, per a la construcció i la modernització d'equipaments comercials i per a la millora i la racionalització de la distribució comercial
Fins 30/09/2001

Subvenció per a: Les microempreses artesanes, les associacions, institucions i entitats públiques i privades, sense finalitat de lucre, sempre que estiguin vinculades al sector de l'artesania i les corporacions locals. Ajudes per al sector de l'artesania
Fins 30/09/2001

Subvenció per a: Forns, pastisseries i associacions sectorials de forns i pastisseries tradicionals. Ajudes per al sector dels forns i pastisseries de caràcter tradicional.
Fins 30/09/2001

Subvenció per a: ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO; Programa Plurianual de Seguridad Alimentaria - MALAUI. Convocatoria de propuestas SCR-E/111507/C/G, publicada por la comisión de las comunidades uropeas para proyectos financiados par la Comunidad Europea. (2000/C276/03)
Fins 04/06/2001

Subvenció per a: Promotors de la lectura i lletres espanyoles. Ajudes per a la promoció de la lectura i la difusió de les lletres espanyoles corresponents a l'any 2001
Fins 05/04/2001

Subvenció per a: INVESTIGADORES . Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT a medio y largo plazo para el programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre "Energía, medio ambiente y desarrollo sostenible"
Fins 14/12/2001

Subvenció per a: PARTICULARES; MUJER; INVESTIGADORES. Convocatorias de propuestas de acciones indirectas de IDT para el programa especifico de investigación, desarrollo tecnólogico y demostración sobre "Incremento potencial humano de investigación y de base a conocimientos socioeconómicos. Apoyo al desarrollo de las políticas científicas y tecnológicas en Europa. Análisis estratégico de problemas políticos específicos".
Fins 15/06/2002

Subvenció per a: INVESTIGADORES; EMPRESAS Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT para el programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre "Energía, medio ambiente y desarrollo sostenible"
Fins 15/10/2001

Subvenció per a: ESTUDIANTES Convocatoria de propuestas (Dirección General de Educación y Cultura) en el marco del Programa " Leonardo da Vici" (LdV-II)(2000/C23/08)
Fins 18/01/2002

Subvenció per a: EMPRESAS, CENTROS; Convocatorias de propuestas de acciones indirectas de IDT para el programa especifico de investigación, desarrollo tecnólogico y demostración sobre "incremento potencial humano de investigación y de base a conocimientos socioeconómicos".
Fins 28/06/2002

Subvenció per a: Ajudes a associacions empresarials, entitats locals i entitats sense ànim de lucre del sector industrial
Fins 30/09/2001

Subvenció per a: Organismes jurisdiccionals, col.legis d'advocats, centres de Ensenyament, Universitats. Acció Robert Schuman
Fins 31/03/2001

Subvenció per a: CENTROS; PROFESORES; ESTUDIANTES Observación e Innovación. Arión. Programa de Acción Comunitario en materia de Educación Sócrates. Convocatoria General de propuestas 2001.(2000/C275/11)
Fins 01/05/2001

Subvenció per a: INVESTIGADORES Redes de formación mediante la imvestigación. Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT para el programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración para incrementar el potencial humano de investigación y la base de conocimientos socioeconómicos.
Fins 04/05/2001

Subvenció per a: INVESTIGADORES Premio Descartes. Premios de Investigación. Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT para el programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración para incrementar el potencial humano de investigación y la base de conocimientos socioeconómicos. Premios de Investigación. Fins 06/04/2001 Subvenció per a: ENTIDADES PÚBLICAS; ASOCIACIONES Y ENTIDADES PRIVADAS; EMPRESAS; PARTICULARES. Convocatoria para la presentación de candidatura al programa AL-INVEST (2000/C 98/12)
Fins 15/05/2001

Subvenció per a: INVESTIGADORES Y EMPRESAS Nueva convocatoria permanente de propuestas de acciones indirectas de IDT para el programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre " Energía, medio ambiente y desarrollo sostenible".
Fins 17/04/2001

Subvenció per a: ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO; ENTIDADES PÚBLICAS Convocatoria de propuestas del programa Euromed Heritage II (Programa regional de asistencia al desarrollo del patrimonio cultural euromediterraneo, segundo fase.
Fins 30/04/2001

Subvenció per a: Organitzacions sense ànim de lucre Subvencions per a la realització de projectes de servicis avançats de telecomunicacions d'interès comú per a les PIMES
Fins 30/06/2006

Subvenció per a: ENTIDADES PÚBLICAS; ASOCIACIONES Y ENTIDADES PRIVADAS. Convocatoria de propuestas de proyectos de demodtración de programas y sevicios de filtrado. Plan de acción para propiciar una mayor seguridad en la utilización de Internet.
Fins 31/05/2001

Subvenció per a: ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS; ASOCIACIONES Programa Odysseus: Programa anual 2001: Programa de formación, intercambios y cooperación en el ámbito de las políticas de asilo, la inmigración y el cruce de las fronteras exteriores.
Fins 30/03/2001

Subvenció per a: ASOCIACIONES Y ENTIDADES PRIVADAS; ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO; Subvenciones para proteger los campos de concentración nazis en calidad de monumento histórico, y de los archivos sobre las deportaciones asociados a los mismos.
Fins 31/03/2001

Subvenció per a: Entitats sense ànim de lucre Recolzament als Centres de rehabilitació de víctimes de la tortura
Fins 02/04/2001

Subvenció per a: ONG Projecte TACIS-LIEN
Fins 11/05/2001

Subvenció per a: Empreses distribuidores i llibreries. Ajudes per al foment de la difusió, comercialització i distribució de llibres espanyols a l'estranger
Fins 15/04/2001

Subvenció per a: Centres I+D sense ànim de lucre. Ajudes al marc dels programes bilaterals d'accions integrades d'investigació científica i tècnica entre Espanya, Alemanya, Austria, França, Itàlia i Portugal
Fins 31/10/2001

Subvenció per a: Associacions, Grups Juvenils i joves individualment. Concessió d'ajudes per a la realització de projectes en el marc del Programa d'acció comunitari Joventut
Fins 01/11/2001

Subvenció per a: Centres de I+D. Ajudes per a la realització de projectes de I+D
Fins 31/12/2001

Subvenció per a: Autors individuals de guions. Ajudes per al desenvolupament de guions per a llargmetratges per al 2001
Fins 11/04/2001

Subvenció per a: Distribuïdors de pel.lícules. Ajudes per a l'any 2001 per a la distribució de pel·lícules cinematogràfiques comunitàries
Fins 20/04/2001

Subvenció per a: Autors i empreses productores associats temporalment. Ajudes per al desenvolupament de guions per l'any 2001 per a llargmetratges per al cinema o TV, per autors i empreses productores associades temporalment
Fins 25/05/2001

Subvenció per a: Productors de pel·lícules. Ajudes per al 2001 per a la conservació de negatius i suports originals
Fins 25/06/2001

Subvenció per a: Tit. o benef. del Règ. Especial de la Seg. dels Funcionaris Civils de l'Estat. Ajudes de protecció social i sanitària: programa d' atenció a persones majors: Ajudes per estades a residències assistides
Fins 08/11/2001

Subvenció per a: Tit. o benef. del Règ. Especial de la Seg. dels Func. Civils de l'estat. Ajudes de protecció social i sanitària: Programa d'atenció a persones majors: Ajudes per assistència a centres de dia.
Fins 08/11/2001

Subvenció per a: Tit. o benef. del Règ. Especial de la Seg. dels Func. Civils de l'estat. Ajudes de protecció social i sanitària: Programa d'atenció a persones majors: Ajudes per suport domiciliari.
Fins 08/11/2001

Subvenció per a: Tit. o benef. del Règ. Especial de la Seg. dels Func. Civils de l'estat. Ajudes de protecció social i sanitària: Programa d'atenció a persones amb discapacitat
Fins 08/11/2001

Subvenció per a: Tit. o benef. del Règ. Especial de la Seg. dels Funcionaris Civils de l'Estat. Ajudes de protecció social i sanitària: Programa d'atenció a persones drogodependents
Fins 08/11/2001

Subvenció per a: Entitats sense ànim de lucre, organitzacions intergovernamentals, autoritats nacionals, regionals o locals, operadors del sector públic, organitzacions del sector privat i la societat civil. Programa sobre boscos tropicals i altres boscos de països en via de desenvolupament i programa " Medi ambient dels països en via de desenvolupament"
Fins 27/03/2001

Subvenció per a: Tit. o benef. del Règ. Especial de la Seg. dels Funcionaris Civils de l'Estat. Ajudes de protecció social i sanitària: Programa d'atenció a malalts psiquiàtrics crònics
Fins 28/11/2001

Subvenció per a: Entitats públiques i privades de l'Espai Econòmic Europeu (EEE). Projectes de demostració de programes i serveis de filtrat
Fins 31/05/2001

Subvenció per a: Propietaris d'animals afectats per la malaltia. Ajudes compensatòries per la llengua blava
Fins 31/05/2001

Subvenció per a: Empreses, Centres d'invetigació i Universitats. Accions d'IDT: INCO Països d'economia emergent i industrialitzats
Fins 16/10/2002

Subvenció per a: Empreses, Centres d'invetigació i Universitats. Accions d'IDT:Ajuda a la participació en conferències(INCO)
Fins 16/11/2002

Subvenció per a: Empreses, Centres d'invetigació i Universitats. INCO Consolidació internacional invetigació comunitària( INCO MED & INCO DEV)
Fins 16/11/2002

Subvenció per a: Administracions locals. Programa Asia-Urbs
Fins 15/06/2001

Subvenció per a: Federacions i associacions de jubilats, pensionistes i persones majors. Ajudes dirigides a les federacions i associacions de jubilats, pensionistes i persones majors de les Illes Balears.
Fins 31/03/2001

Subvenció per a: Corporacions locals o entitats dependents. Subvencions per a la realització d'estudis de mercat i campanyes de promoció de col.locació local.
Fins 31/12/2001

Subvenció per a: Corporacions locals o entitats dependents. Subvencions per als Agents de Col·locació i Desenvolupament Local.
Fins 31/12/2001

Subvenció per a: Societats promotores de projectes I+E. Subvencions per a Investigació + Ocupació (I+E)
Fins 31/12/2001

Subvenció per a: Ciutats i municipis, associacions territorials,i les autoritats locals d'estats membres de la Unió Europea Agermanament de ciutats
Fins 10/08/2001

Subvenció per a: PIMES. FOMENT DE LA INNOVACIÓ I DE LA PARTICIPACIÓ DE LES PIMES A LA UE
Fins 18/04/2001

Subvenció per a: Promotors i particulars. Pla de vivenda 1998-2001
Fins 31/12/2001

Podeu demanar-nos més informació a través del següent correu empreses@lavila.org ///////// pujar


Ajudes per a les organitzacions no-governamentals amb finalitat europea (fins 01/03/2001)
Beneficiaris: Organitzacions amb finalitat europea
Detalls:
Objectiu: Cobrir els costs del funcionament de les organitzacions que promoguin activament la integració europea
Condicions:
1- Tenir com a finalitat principal la fomentació de l'ideal de la integració europea i profunditzar el compromis de l'opinió pública amb els objetius perseguits per les institucions europees
2- Sense ánim de lucre
3- Ser organitzacions no-governamentals
4- Tenir un règim jurídic propi en la data de presentació de la sol·licitut
5- Al manco el 20% dels ingressos prevists per l'organització hauran de provenir de fonts distintes del pressuposts de la Unió Europea
Import: No s'especifica. Cobriran només les despeses de funcionament. El total pressupostat es de 299'5 MPTA
Sol.licitud:

Ajudes de protecció social i sanitària: programa d' atenció a persones majors: Ajudes per estades a residències assistides (fins 08/11/2001)
Beneficiaris: Tit. o benef. del Règ. Especial de la Seg. dels Funcionaris Civils de l'Estat
Detalls:
Objectiu: Subvencionar l' estada a residències assistides de les persones majors
Condicions:
1- Tener seixanta-cinc anys o més
2- Estar afectat per un percentatge de menyscabament igual o superior al 65 %
Import: La diferència entre 200.000 PTA i el 85% del nivell dels ingresos mensuales per persona. Mai serà inferior a 5.000 PTA
Sol.licitud: MUFACE facilita les sol·licituds per tal que siguin enviades al Servei Provincial o Oficina Delegada
Observacions:

Ajudes de protecció social i sanitària: Programa d'atenció a persones majors: Ajudes per assistència a centres de dia. (fins 08/11/2001)
Beneficiaris: Tit. o benef. del Règ. Especial de la Seg. dels Func. Civils de l'estat
Detalls:
Objectiu: Subvencionar l'estada a centres de dia de les persones majors
Condicions:
1- Tenir seixanta-cinc anys o més
2- Estar afectat per un percentatge de menyscabament igual o superior al 65 %
Import: Es calcula en funció d' uns punts obtinguts aplicant un barem, on es valorin variables personals, familiars i socials, podent arribar fins a les 100.000 PTA com a màxim.
Sol.licitud: MUFACE facilita les sol·licituds per tal que siguin enviades al Servei Provincial o Oficina Delegada
Observacions:

Ajudes de protecció social i sanitària: Programa d'atenció a persones majors: Ajudes per suport domiciliari. (fins 08/11/2001)
Beneficiaris: Tit. o benef. del Règ. Especial de la Seg. dels Func. Civils de l'estat
Detalls:
Objectiu: Subvencionar aquells serveis d' assistència social i sanitària que es prestin a les persones majors en el seu domicili habitual, com puguin ser preparació d'aliments, ocupar-se de la roba i de la casa...
Condicions:
1- Tenir seixanta-cinc anys o més
2- Estar afectat per un percentatge de menyscabament igual o superior al 65 %
Import: Es calcula en funció d' uns punts obtinguts aplicant un barem, on es valoren variables personals, familiars i socials, podent arribar fins a les 100.000 PTA com a màxim.
Sol.licitud: MUFACE facilita les sol·licituds per tal que siguin enviades al Servei Provincial o Oficina Delegada
Observacions:

Ajudes de protecció social i sanitària: Programa d'atenció a persones amb discapacitat (fins 08/11/2001)
Beneficiaris: Tit. o benef. del Règ. Especial de la Seg. dels Func. Civils de l'estat
Detalls:
Objectiu: Contribuir a sufragar el cost dels serveis, activitats o mitjans tècnics que necessitin les persones amb discapacitat, concretament:
1-Ajudes per manteniment i potenciació de la capacitat residual
2-Ajudes per autonomia personal
3-Ajudes per educació especial
4-Ajudes per correcció funcional de la deficiència auditiva infantil
Condicions: 1-Tenir la condició de minusvàlid declarada.
Import: Variable en funció dels conceptes enumerats en Objetiu:
1-Segons un barem: fins a 50.000 PTA/mes
2-Segons un barem: fins 300.000 PTA l'any
3-Segons un barem: fins 200.000 PTA l'any
4-Fins a 100.000 PTA per a cada audiòfon
Sol.licitud: MUFACE facilita les sol·licituds per tal que siguin enviades al Servei Provincial o Oficina Delegada
Observacions:

Ajudes de protecció social i sanitària: Programa d'atenció a persones drogodependents (fins 08/11/2001)
Beneficiaris: Tit. o benef. del Règ. Especial de la Seg. dels Funcionaris Civils de l'Estat
Detalls:
Objectiu: Pal.liar parcialment la negativa repercussió econòmica i social que per a les famílies suposa el fet que algun dels seus membres es trobi afectat per drogodependència.
Condicions:
1-Precisar un tractament integral de la drogodependència dirigit a la rehabilitació i a la reinserció social i laboral.
2- El tractament es realitzarà a un centre especialitzat o mitjançant un terapeuta individual especialitzat, que tengui acreditació vigent.
Import: Fins a 25.000 PTA mensuals
Sol.licitud: MUFACE facilita les sol·licituts per tal que siguin enviades al Servei Provincial o Oficina Delegada
Observacions:

Ajudes per als lectors d'espanyol a Universitats de Barbados, Filipines, Jamaica, Índia, Malàisia i Trinitat i Tobago (fins 13/02/2001)
Beneficiaris: Lectors d'espanyol
Detalls:
Objectiu: Promoure la difusió de l'espanyol i de la cultura hispànica
Condicions:
1- Ser llicenciat espanyol en Filologia
2- Tenir coneixements d'anglès
3- Tenir capacitat i experiència docent de l'espanyol
4- Estar al corrent d'obligacions tributàries i de la seguretat social
5- No superar els 35 anys al 2001
6- No patir enfermetat ni estar afectat per limitació física i psíquica
Import:
1- Dues ajudes de viatge de 150.000 PTA
2- 100.000 per a l'adquisició de llibres...
3- Ajuda personal, segons el país, de 200.000 a 230.000 PTA/mes
Sol.licitud: Registre General AECI, Avda. Reyes Católicos, 4, 28040 Madrid
Observacions: Es tracta d' un pla bianual, per als exercicis 2001 i 2002

Millora d'accés a les infraestructures d'investigació (fins 15/02/2001)
Beneficiaris: Empreses, Centres d'investigació i Universitats
Detalls: Els qui tenguin les condicions per participar en accions indirectes d'IDT dins el Programa Específic
Objectiu: Patrocinar noves oportunitats perquè els equips d'investigació puguin accedir a les infraestructures de la investigació, recolzar esforços de investigació cooperativa que puguin millorar els accesos a les infraestructures d'un àmbit concret, recolzar la coordinaciío de recursos entre operadors i usuaris d'infraestructures...
Condicions:
Import:
Sol.licitud: Millora de l'accés a les infraestructures d'investigació
The Research Proposal Office
Square Frère Orban 8
B-1040 Brussels
Observacions:

Subvencions per bonificar el tipus d'interès dels préstecs de recolzament al sector pesquer: obres de millora mediambientals, infraestructures i equipaments portuaris Fins 15/03/2001
Beneficiaris: Confraries de Pescadors i organitzacions pesqueres
Detalls:
Objectiu: Bonificar els préstecs concedits a les confraries de pescadors i organitzacions pesqueres per a la realització d'obres de millora mediambientals, infraestructures i equipaments portuaris
2- Préstecs concedits a la flota dels sectors d'altura i baixura, prevists en els punts 1 i 2 de l'Acord del Consell de Ministres de 10 de novembre de 2000.
Condicions: Estar integrades en la Federació Espanyola d' Organitzacions Pesqueres i demés organitzacions del sector pesquer que obtenguin els préstecs als quals es refereix el punt 2 de l'Acord del Consell de Ministres de 10 de novembre de 2000 i que estiguin al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
Import: Tres punts percentuals sobre el tipus d'interès. Límit del préstec: 25 M
Sol.licitud: Subsecretari d' Agricultura, Pesca i Alimentació
Observacions: Els préstecs del tipus 1 no podran superar els 1000 MPTA

Programa sobre boscos tropicals i altres boscos de països en via de desenvolupament i programa " Medi ambient dels països en via de desenvolupament" Fins 27/03/2001
Beneficiaris: Entitats sense ànim de lucre, organitzacions intergovernamentals, autoritats nacionals, regionals o locals, operadors del sector públic, organitzacions del sector privat i la societat civil
Detalls: Els beneficiaris han de ser directament responsables del projecte i no actuar com a intermediaris
Objectiu: Promoure la conservació i gestió sostenible dels boscos tropicals i altres de països en via de desenvolupament
Condicions:
Import: Subvenció mínima: 83.000.000
Subvenció màxima: Fins a un 80%
Sol.licitud: Comisión Europea
DG DEV A5
Frank Jacobs
Rue de la Loi, 200
B-1049 - Bruselas
frank.jacobs@cec.eu.int
Observacions: Es finançaran un màxim de 70 projectes del tipus 1 i 18 del tipus 2

Ajudes de protecció social i sanitària: Programa d'atenció a malalts psiquiàtrics crònics (fins 28/11/2001)
Beneficiaris: Tit. o benef. del Règ. Especial de la Seg. dels Funcionaris Civils de l'Estat
Detalls:
Objectiu: Ajudar a l' atenció de malalts psiquiàtrics crònics
Condicions:
1-Patir un procés psiquiàtric crònic que faci necessària la seva estada a un ambient controlat
2-No tenir coberta l' assistència sanitària pels concerts subscrits per MUFACE a desembre de 1999 i prorrogat per prestar susdita assistència a l' any 2001,
Import: Com a màxim, 8.500 PTA per dia d'internament, amb el límit del cost abonat per l'interessat.
Sol.licitud: MUFACE facilita les sol·licituds per tal que siguin enviades al Servei Provincial o Oficina Delegada
Observacions:

Subvencions per bonificar el tipus d' interès dels préstecs de recolzament a les explotacions agràries Fins 31/01/2001
Beneficiaris: Titulars d' explotacions agràries
Detalls: Titulars d'explotacions agràries que subscriguin els préstecs als quals es refereix el punt 1 de l'acord del Consell de Ministres de 10 de novembre de 2000
Objectiu: Bonificar els interessos dels préstecs concedits a titulars d' explotacions agràries.
Condicions: Estar al corrent de pagament de les seves obligacions amb la Seguretat Social i de les seves obligacions tributàries
Import: Tres punts percentuals sobre el tipus d'interès, en les condicions establertes per als préstecs segons l'Acord del Consell de Ministres de 10 de novembre de 2000. Els imports màxims de cada préstec no superarà els 4,5 MPTA per peticionari si és persona física, o 13,5 M en un altre cas.
Sol.licitud: Es dirigiran al subsecretari d' Agricultura, Pesca i Alimentació.
Observacions: L' import total dels préstecs atorgats serà de 35 MPTA

Ampliació del període de bonificació d'interessos dels préstecs a les explotacions afectades per la sequera. (fins 31/01/2001)
Beneficiaris: Els titulars d'explotacions agràries
Detalls: Que siguin prestataris de préstecs bonificats concedits a l'empar de l'Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca de 26 de setembre de 1995.
Objectiu: Obtenir una ampliació en el període de bonificació de la Conselleria d'Agricultura i Pesca per un termini màxim de dos anys.
Condicions: Han d'obtenir el corresponent ajornament per igual període, en el pagament del principal pendent, per part de l'entitat financera que concedeix del préstec.
Import: Les condicions de la subvenció dels préstecs seran les establertes en l'Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca de 26 de setembre de 1995.
Sol.licitud: Es presentarà la sol·licitud en la Conselleria d'Agricultura, acompanyada per un certificat de l'entitat financera en el qual constarà la pròrroga del préstec concedit amb indicació del capital prorrogat i el període de pròrroga.
Observacions:

Projectes de demostració de programes i serveis de filtrat Fins 31/05/2001
Beneficiaris: Entitats públiques i privades de l'Espai Econòmic Europeu (EEE)
Detalls:
Objectiu: Projectes de demostració per propiciar un major nivell de seguretat en la utilització d'Internet
Condicions: Els projectes han de tenir un àmbit transnacional i incloure una cooperació entre organitzacions independents d'Estats diferents.
Import: Fins al 80% dels costos del projecte (Excepcionalment fins a un 80%)
Sol.licitud: Oficina Central de Convocatorias
Comisión Europea
Dirección General de la Sociedad de la Información
EUFO 1260
L-2920 Luxembourg
Observacions:

Ajudes compensatòries per la llengua blava (fins 31/05/2001)
Beneficiaris: Propietaris d'animals afectats per la malaltia
Detalls:
Objectiu: Pal·liar les greus repercussions econòmiques per al sector ramader dels animals remugants.
Condicions: Es desenvoluparà en tres línies d'actuació:
A)Indemnització pel sacrifici obligatori dels animals afectats i dels sospitosos de patir o de difondre l'epizoòtia.
B)Indemnització per les pèrdues produïdes per la vacunació obligatòria dels animals.
C)Ajudes per compensar la mort d'animals afectats per la malaltia.
Import: Variarà en funció dels barems publicats a l'Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca de 22 de desembre de 2000.
Sol.licitud: Els expedients de concessió de subvencions s'iniciaran d'ofici mitjançant l'acta de veterinari oficial o habilitat.
Observacions:

Accions d'IDT: INCO Països d'economia emergent i industrialitzats (fins 16/10/2002)
Beneficiaris: Empreses, Centres d'invetigació i Universitats
Detalls:
Objectiu: Incrementar la cooperació en C+T amb països d'economia emergent i industrialitzats
Condicions:
Import:
Sol.licitud: Comisión Europea
ORBN8
Convocatoria "INCO A- Paises de economia emergente industrializados"
ICFP599A5AM01
Square Frère Orban 8
B 1000 Bruxelles
Observacions:

Accions d'IDT:Ajuda a la participació en conferències(INCO) Fins 16/11/2002
Beneficiaris: Empreses, Centres d'invetigació i Universitats
Detalls:
Objectiu: Fomentar la participació en accions indirectes de IDT mitjançant projectes de demostració, projectes combinats, xarxes temàtiques i accions concertades
Condicions: Hi ha una línia per a Estats en fase de preparació per a l'adhesió a la Unió Europea i una línia per a NEI i PECO que no es troben dins aquesta fase.
Import:
Sol.licitud: Comisión Europea
ORBN8
Convocatoria "Ayudas a la participación en conferencias"
Rue de la Loi 200
B 1049 Bruxelles
Observacions: La data de finalització és la darrera possible. Les presentacions tenen data fixa.

INCO Consolidació internacional invetigació comunitària( INCO MED & INCO DEV) Fins 16/11/2002
Beneficiaris: Empreses, Centres d'invetigació i Universitats
Detalls:
Objectiu: Fomentar la participació en accions indirectes d'IDT mitjançant projectes de demostració, projectes combinats, xarxes temàtiques i accions concertades sobre INCO MED i INCO DEV
Condicions:
Import:
Sol.licitud: Comisión Europea
ORBN8
Convocatoria "INCONED & INCO DEV"
Referència convocatoria Rue de la Loi/Wetstraat 200
B 1049 Bruxelles
Observacions: La data de finalització és la darrera possible. Les presentacions tenen data fixa.

Programa Asia-Urbs (fins 15/06/2001)
Beneficiaris: Administracions locals
Detalls: Administració local amb seu a la Unió Europea
Objectiu: Cooperació per al desenvolupament urbà amb Àsia del Sud i Sud-est
Condicions:
Import: 1' 7 milions per als projectes d'estudi i 50 milions per al desenvolupament de projectes. Fins a un 65%
Sol.licitud: CPostal address
European Commission
SCR/E/4
LOI - 41 Office 7/93
Rue de la Loi / Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Belgium
Observacions:

Ajudes dirigides a les federacions i associacions de jubilats, pensionistes i persones majors de les Illes Balears. (Fins 31/03/2001)
Beneficiaris: Federacions i associacions de jubilats, pensionistes i persones majors
Detalls:
Objectiu: Sufragar l'adquisició de material informàtic i les publicacions de les federacions i associacions de jubilats, pensionistes i persones majors
Condicions:
Import: Serà determinat per una comissió avaluadora.
Sol.licitud: Les sol·licituds s'han d'adreçar a l'Institut Balear d'Afers Socials i es poden presentar al Registre General de l'esmentat Institut.
Observacions: DATA MÀXIMA: Primer trimestre de cada any.

Any europeu de les llengües (Fins 15/02/2001)
Beneficiaris: Entitats de la Unió Europea i de l'Espai Econòmic europeu
Detalls: Entitats i institucions educatives, Entitats i Organitzacions locals i regionals, Organitzacions culturals, Interlocutors socials, Centres d'investigació, Empreses, consorcis, Organismes professionals i comercials i Cambres de Comerç
Objectiu: Fomentar la diversitat lingüística, fomentar el multilingüisme, promoure l'aprenentatge de llengües, recollir i difondre la informació sobre l'ensenyament de les llengües.
Condicions: Els projectes a subvencionar han de ser realitzats dins l'any 2001
Import: Entre 160.000 i 16.000.000 de PTA
Sol.licitud: Sr. José Duelo
Ministerio De Educación y Cultura
Paseo del Prado 25
E 28071 Madrid
Observacions:

Subvencions per a la realització d'estudis de mercat i campanyes de promoció de col.locació local. Fins 31/12/2001
Beneficiaris: Corporacions locals o entitats dependents.
Detalls:
Objectiu: Finançar parcialment els costs d'estudis i informes, realitzats amb mitjans d'altri, que tenguin per finalitat conèixer les possibilitats de desenvolupament i d'implantació d'empreses dins la seva zona. També es podrà finançar parcialment els costs de les campanyes de caràcter tècnic, realitzades amb mitjans d'altri, que puguin dur-se a terme per atreure inversions generadores de col.locació dins de l'àmbit geogràfic de l'entitat sol.licitant. Condicions: Entregar al cap de 12 mesos del pagament de la subvenció, un informe descriptiu dels objectius aconseguits com a conseqüència de les activitats subvencionades.
Import: Fins al 70 % del cost total dels estudis i campanyes sumades, amb un límit de 2.000.000 PTA
Sol.licitud: Direcció Provincial de l'INEM
Observacions:

Subvencions per als Agents de Col·locació i Desenvolupament Local. (Fins 31/12/2001)
Beneficiaris: Corporacions locals o entitats dependents.
Detalls:
Objectiu: Finançar personal que realitzi prospeccions de projectes generadors de col.locació dins de l'àmbit local.
Condicions: Els Agents se seleccionaràn entre l'INEM i l'entitat beneficiària de la subvenció.
Entregar anualment un informe descriptiu dels objectius aconseguits com a conseqüència de les activitats subvencionades.
Import: Fins al 80% dels costs laborals de l'Agent, amb un máxim de 4'5 milions de PTA per any, amb un máxim de quatre anys.
Sol.licitud: Direcció Provincial de l'INEM
Observacions:

Subvencions per a Investigació + Ocupació (I+E) (Fins 31/12/2001)
Beneficiaris: Societats promotores de projectes I+E.
Detalls:
Objectiu: Fomentar la col.locació.
Condicions: Estar recolzat per una corporació local o Comunitat Autònoma.
Que hi hagi contractació de treballadors o incorporació de socis de cooperatives o societats laborals.
Que la plantilla prevista no superi els 25 treballadors
Que es tracti d'empresa de nova creació
Que la producció de béns i servicis estigui relacionada amb activitats econòmiques emergents o cobreixi les necessitats no satisfetes.
Que sigui viable tècnica, econòmica i financerament.
Obtenir el certificat I+E de l'INEM
Mantenir el nivell de plantilla almanco tres anys.
Import:
1-Subvenció finançera: reducció de 3 punts d'interès d un préstec, fins a 850.000 PTA per lloc de feina indefinit.
2-Subvenció de recolzament a la funció gerencial, fins Al 75% del cost, amb un límit de 2.000.000 PTA
3-Subvenció per assistència tècnica per a la contractació d' experts tècnics d' alta qualificació, el 50% dels costs laborals, amb un màxim de 3.000.000 PTA
4-Subvenció per contractació indefinida: 800.000 PTA per cada treballador indefinit contractat o soci cooperativista o de societat laboral el qual s'integri amb caràcter indefinit.
Sol.licitud: Direcció Provincial de l'INEM
Observacions: Són projectes I+E aquells que tenguin com a finalitat crear activitat econòmica i generar llocs de feina.

Agermanament de ciutats (Fins 10/08/2001)
Beneficiaris: Ciutats i municipis, associacions territorials,i les autoritats locals d'estats membres de la Unió Europea
Detalls:
Objectiu: Fomentar les manifestacions i accions que contribueixin a l'apropament dels pobles i al reforç de la consciència europea
Condicions:
Import: No superior al 50% del projecte, fins a un màxim de 50.000 euros per projecte
Sol.licitud: Comisión Europea
Dirección General de Educación y Cultura
Unidad "Diálogo de los ciudadanos-Asociación con la Sociedad Civil- Hermanamiento de ciudades"
VM-2 4/35
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Observacions:
Les accions subvencionades són:
Intercanvis entre ciutadans de ciutats agemanades
Conferències temàtiques i seminaris de formació (amb l´objectiu de tractar temes d'interès comú europeu i amb la finalitat d'adquirir conexeiments per promoure agermanaments)
Les dates de presentació de les sol licituts són:
Accions entre 01/02/01 i 30/04/01 22/12/01
Accions entre 09/03/01 i 30/09/01 09/03/01
Accions entre 01/10/01 i 31/12/01 10/08/01

FOMENT DE LA INNOVACIÓ I DE LA PARTICIPACIÓ DE LES PIMES A LA UE (Fins 18/04/2001)
Beneficiaris: PIMES
Detalls: Empreses amb menys de 250 treballadors, amb una xifra de negoci inferior als 40 milions d'EUR., balanç anual inferior a 27 milions d'EUR. i el 25% o més del seu capital no pertanyi a una empresa no Pime, amb alguna excepció.
Objectiu:
GENERAL: Fomentar i facilitar la participació de les PIME en activitats d'IDT relacionades amb projectes que tenguin un gran potencial d'innovació.
PRIMES EXPLORATÒRIES: Finançar la preparació de propostes per projectes de cooperació: estudis de mercat, recerca de socis...
INVESTIGACIÓ COOPERATIVA: Recerca conjunta de solució als problemes tecnològics i industrials més comuns.
Condicions: PRIMES EXPLORATÒRIES: consorcis amb, al manco, dues PIMES procedents de dos estats membres diferents.
Els costs totals no superaran els 30.000 EUR.
*INVESTIGACIÓ COOPERATIVA: mínim de tres PIMES procedents de dos estats membres diferents. Al manco el 40% dels costs totals i el 50% del temps de treball seran realitzats per executants d'IDT. Cost total entre 300.000 i 2 milions d'EUR.
Import: PRIMES EXPLORATÒRIES: 75% del cost
INVESTIGACIÓ COOPERATIVA: entre 50% i 100% del cost
Sol.licitud: Servei d'assistència PIME, Comissió Europea, Direcció General de Ciència, Investigació i Desenvolupament, Square de Meeus/Meeussquare 8, B-1050 Brusel·les
Observacions:

Pla de vivenda 1998-2001 (Fins 31/12/2001)
Beneficiaris: Promotors i particulars
Detalls: Promotors de vivendes HPO per a la venda o lloguer a particulars que adquireixen la seva vivenda com a domicili habitual i permanent, o cooperatives i comunitats de propietaris.
Objectiu: Finançar quotes de préstecs hipotecaris i subvencionar preu de la vivenda
Condicions: Haver obtengut un préstec qualificat per l'adquisició de la vivenda, en una de las entitats bancàries firmants del conveni amb el Ministeri de Foment.
Import: 15 % preu màxim de les vivendes i fins a 50% quota préstec en funció de multitud de variables.
Sol.licitud:
Observacions: Es complementa amb ajudes autonòmiques.

Mes informació (només empreses i entitats de La Vila):empreses@lavila.org