lavila.org  

   Resultats del debat: juny - octubre de 2002

Vos pareix que l'augment de la població a Can Picafort pot canviar el mapa polític a les properes eleccions?

Estadística:
S'han realitzat 64 vots fins el dia 25 d'octubre, 42 dels quals troben que l'augment de la població a Can Picafort pot canviar el mapa polític a les eleccions, mentres que 21, troben que no.Podeu consultar les opinions deixades per la gent sobre el tema que tractàrem el passat mes a la següent direcció:
www.lavila.org/debat/poblacio/guestbook.html