lavila.org  

   Resultats del debat: març 2003 - maig 2003

Quínes creis que són les mancances del nostre municipi?

Estadística:Estadística:
Podeu consultar les opinions deixades per la gent sobre el tema que tractàrem el passat mes a la següent direcció:
www.lavila.org/debat/guestbook/mancances/guestbook.html