lavila.org  

   Resultats del debat: maig 2003

A pocs dies de les eleccions municipals i després de conéixer els candidats a la batlia de Santa Margalida i els seus programes, a qui donaràs el teu vot?

Estadística:Estadística:
Podeu consultar les opinions deixades per la gent sobre el tema que tractàrem el passat mes a la següent direcció:
www.lavila.org/debat/guestbook/eleccions/guestbook.html