lavila.org Santa Margalida
home associació plànol del municipi serveis mapa del web

SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ GEOGRÀFICA

Municipi de l'illa de Mallorca, d'una extensió de 8.479 hectàrees, situat a la badia d'Alcúdia, al nord-est de l'illa de Mallorca.

Descripció geogràfica i paisatgística

La Costa
De més de 13 km, està conformada per una successió de platges arenoses i roques baixes, on desemboquen tres torrents.
Ací es troba el sistema dunar de Son Real-Son Serra, un dels millors conservats de Mallorca, i l'espai natural d'especial interès del torrent de Na Borges.

Les possessions, pinar i garriga
Darrera de la barra dunar, i fins un quatre quilòmetres fins a l'interior, es troben grans espais forestals, conformats pel pinar o per vegetació del tipus garriga i per la seva combinació.
Aquesta zona està constituïda per grans propietats ("possessions") on se situen amples espais cultivats (sementers) i instal·lacions agrícoles, com els sestadors, situats vora la zona d'habitació (les "cases de possessió"), sovint de molt d'interès arquitectònic.

Les tanques
Una vegada passat l'espai forestal i de conreu de les possessions, més cap a l'interior, es troben grans extensions de parcel·les tancades de paret seca (tanques), ocupades per amatlers i figueres, que solen dedicar a la ramaderia ovina i porcina.

Les terres bones
A la zona sud-occidental del municipi es troben grans extensions de camps oberts, de gran qualitat, conformats per un boldró de petites parcel·les, que són dedicades primordialment als conreus cerealístics i de llegums.

Els torrents
Cal destacar també els tres torrents que travessen les terres del terme, que en la seva desembocadura (anomenada "fondo" a Santa Margalida) formen zones humides, consistents en petites llacunes separades de la mar per un braç arenós.
Aquests torrents són:
-La Síquia Reial o torrent de Son Bauló
-El torrent de Son Fullós o de Son Real
-El torrent de Na Borges