lavila.org Santa Margalida
home associació plànol del municipi serveis mapa del web


Joan Mascaró vestit d'Indú rodejat del professorat del PARAMESHVARA COLLE DE JASSNA (Ceilaan, 1931)


* Què va dir en Joan Mascaró a la margalidana Antònia Quetgles, directora del col·legi Elionor Bosch de Santa Margalida i regidora de Cultura quan va ésser nomenat fill il·lustre de Santa Margalida (1985)?
Antònia, estic molt content que siguis mestre d'escola, perquè estic convençut que el bé que podeu fer als nins és molt gran. A aquests nins els heu d'ensenyar la nostra llengua i així podran conèixer bé la llengua que ens ensenyaren els nostres pares i, coneixent la llengua materna, podran comprendre les altres llengües del món.

* Que el diccionari Català-Valencià-Balear que hi ha a la biblioteca del col·legi Elionor Bosch de Santa Margalida el va regalar en Joan Mascaró?

* Per què firmava Juan i no Joan? Perquè, en anglès, Joan és nom de dona, confusió que sembla li va causar més d'un mal de cap i que el va decidir, a desgrat seu, a firmar Juan.

* Que, segons compta en Joan Francesc March, en Joan Mascaró tenia a caseva dos retrats un a vora de l'altre, un d'en Ghandi i un d'en Verga (en Joan March Ordinas)?

* Que es presentà a en Blai Bonet dient: som de Santa Margalida!

* Que, segons comptava el seu cosí Joan Riera Fumet, sempre parlava de la processó de la Beata, de les colles de pagesos i de la trencadissa de gerres?

* Que els Beatles musicaren la seva cançó The inner ligth a petició d'en Joan Mascaró?

* Què opinava en Joan Mascaró dels efectes de l'expansió turística?
Segons en Mascaró -que ho escrivia l'any 1971- el turisme va matant Mallorca i els mallorquins, molts d'ells vivint dins un egoisme brutal de fer diners. La destrucció de les platges és un crim internacional. Hotels grans fora de tota proporció damunt la platja. Cases grans, moltes de mal gust, casetes de bany (...) fa plorera. (...) La grolleria i la manca de sentit de la bellesa no és una cosa pròpia de Mallorca.