lavila.org Santa Margalida
home associació plànol del municipi serveis mapa del web


Quan era el Rector de la parròquia de Santa Margalida Mn. Mateu Amorós, em va proposar la publicació a "Sa Revista" d'un escrit del vicari Mn. Antoni Rubí, mai no podia imaginar la importància que els articles de l'esmentat vicari podien tenir per a la gent de la nostra Vila; tot i semblar-me que els primers que em va fer arribar eren prou interessants.

Publicàrem, per tant, el primer dels escrits. A partir d'aquell moment, cada vegada que havia de sortir la revista, D. Toni em rebia a caseva, em feia entrega d'un d'aquells articles i em pregava que el llegís en la seva presència per si es presentava qualque dubte. Després sempre em deia: "Vostè ho arregli així com li sembli millor", conscient com era que la seva redacció era força col.loquial i que l'ortografia era anterior a la de les normes.

Vàrem anar publicant articles, un darrera l'altre, fins a la mort de D. Antoni. Aleshores en teníem un parell dins el calaix i els publicàrem pensant que s'havia estroncat la font que el vicari Rubí guardava en la seva memòria dels records de com era la nostra Vila a principi de segle: "La Vila abans de 1925", com ho titulava ell. Mesos després de la mort de D. Antoni Rubí, en Bernat Molinas i na Maria Ribot ens mostraren i ens feren arribar, a Antoni Mas (Tècnic de cultura de l'Ajuntament de Santa Margalida) i a mi, amb distintes entregues, devers 300 articles que, segons sembla, el vicari havia anat redactant en els darrers anys de la seva vida.
Nosaltres teníem la sospita bastant fundada que el vicari havia escrit aquells papers amb la intenció que es publicassin a la nostra revista, tot i que moltes vegades havia dit a Mn. Amorós: "Jo no som un homo de lletres ".
La sorpresa d'Antoni Mas i meva va ser considerable i la satisfacció per la troballa fou molt gran. Allà s'hi reflectia una bona part de la vida del nostre poble: costums, geografia, toponímia, tradicions, festes, oficis, fets..., tot referit, més o manco, a principi de segle. A partir d'aquell moment continuàrem la publicació dels articles a la revista, com sembla que era la voluntat de D. Toni, i començàrem a fer passes per mirar que aquells valuosos documents conformassin un llibre. L'Ajuntament de Santa Margalida va escoltar i donar suport a la nostra proposta. El mateix feren institucions com la Conselleria de Cultura del Govern Balear i "Sa Nostra" per ajudar a la publicació.

El llegat és tan extens que s'hauria de publicar en dos o tres volums. No em toca a mi fer una valoració d'aquests escrits, qualqú ho farà amb més autoritat que jo. El fet, però, de poder posar a l'abast dels margalidans i de qui ho vulgui consultar un material tan valuós per a la memòria del nostre poble, ja és per a mi una vertadera satisfacció.

Rafel Bordoy
Director de "Sa Revista"