lavila.org Santa Margalida
home associació plànol del municipi serveis mapa del web
-TEXTS D'EN JOAN MASCARÓ-

Records d'infantesa

La bellesa de la naturalesa i les circumstàncies del naixement m'ajudaren molt. Nat a un poble de Mallorca, a una casa de camp en una petita finqueta on el mallorquí pur era el sol idioma, jo de petit i els primers anys de jovenesa vaig poder sentir la cultura natural del nostre poble no contaminada per la cultura artificial de radios i televisions i fins i tot de pares que pensen que és natural que la llengua de l'escola sia la del Gobierno central. En els temps de figues i d'ametles venien sis o set jovenetes, quasi nines, a ajudar a la collita de figues, o a triar el bessó d'ametles. Assegut jo a la taula amb elles, una tia àvia que dirigia la feina es posava a cantar "la porquerola":

"El rei n'ha fetes fer crides, que viva, viva!
que crides n'ha fetes fer, que viva l'aronger!
O les notes tristes dels presoners de Nàpols:
"A la ciutat de Nàpols, la vida mia,
hi ha una presó, la vida mia, la vida amor!

I altres romanços. Recordances de pura alegria, de jovenesa. Les jovenetes cantant els romanços. Acabada la feina del dia, de vegades un poc de ball mallorquí damunt l'era."


Cal conèixer el nostre poble

Seria interessant sia a Santa Margalida podien estudiar una mica la història del poble, els costums antics, fins i tot la geografia del poble els aucells, les plantes, els arbres, les flors, la gent.

Com haurien d'ésser els mestres de la Vila

El cas dels mestres de Santa Margalida és de trobar-ne un que senti el valor únic de l'idioma nostre, fill del poble i de la nostra cultura. Ell pot ésser un foc que va encenent cors i pensament, i ajudar. Pots trobar alguns joves intel·ligents i fer obra bona. Les escoles s'han de renovar. És un problema cultural, nacional i universal.

Biblioteques per a la Vila

El que jo voldria és que a l'escola del poble tinguessin una biblioteca de lletres nostres i que un bon mestre ensenyàs als alumnes l'art de llegir un llibre. Endemés que l'Ajuntament tingués una biblioteca pública, encara que sols fos oberta unes hores per setmana, per deixar llibres a alguns interessats a saber llegir, i saber llegir i pensar [text escrit el 1981].Casa natal a s'Hort d'en Degollat

Poble de Santa Margalida

El matrimoni Mascaró i Coloma Cerdà, la fidel serventa, a Santa Margalida, just davent la casa natal de s'Hort d'en Degollat.